Sigadi | Beproefd Praktijkgericht Icon

BEPROEFD PRAKTIJKGERICHT

Meer grip krijgen op de prestaties: een grote uitdaging voor veel organisaties. Doelen stellen, prestatie-indicatoren bepalen en dashboards maken, zijn belangrijke hulpmiddelen. Maar de garantie op succes hebben managers en professionals zelf in de hand. Als resultaatsturing geen abstract begrip blijft, maar echt een stijl van leidinggeven is. Als medewerkers betrokken worden bij het resultaat. Als teams zelf aan de slag gaan om hun processen te verbeteren. Dán ontstaat er energie, actie en resultaat. Sigadi helpt om dat tot stand te brengen. Onze aanpak is praktijkgericht. En beproefd.

 • Please check your Twitter Application details, that you have specified the number of tweets to load, if you have ran out of API requests, or if your account is set to private
 • OVER ONS

  Sigadi zet uit en door

  Het leveren van afgesproken prestaties. Het bereiken van doelen. Uitdagingen die vragen om leiderschap en managementcompetenties. Maar ook om gestroomlijnde processen en heldere structuren. Die maken resultaatgericht werken mogelijk. Dat alles is nodig om succesvol te zijn. En dat alles is waar Sigadi haar toegevoegde waarde in levert. Vraag ons maar.

  Praktijk is de graadmeter

  Sigadi weet wat nodig is om mensen in beweging te krijgen. En om praktijkgerichte tools te ontwikkelen. Pas als een verandering duidelijk werkt in de praktijk, zijn wij tevreden. Veranderingen gedragen door uw managers en professionals en niet door consultants gerealiseerd. Hen ondersteunen en faciliteren is onze belangrijkste opdracht. Hoe kunnen wij uw doelen helpen realiseren?

  De kracht van mensen

  Veranderingen worden een succes als je mensen er actief bij betrekt. Als zij eigenaarschap nemen van die verandering. Sigadi gelooft in de kracht van mensen. In hun ontwikkelvermogen. Maar ook in de juiste persoon op de juiste plaats en in het inzetten van mensen op hun kwaliteiten.

  Maatwerk

  Elke verandering en iedere organisatie is uniek. Daarom is onze werkwijze altijd toegesneden op uw specifieke situatie. Dat klinkt als een open deur, maar is niet minder waar. Met die gedachten in het achterhoofd maken we gebruik van diverse theoretische kaders en modellen.

  Onze Klanten:

  ZuidWester Logo Dichterbij Logo Bindinc Logo KWS Logo Holland Scherm Logo Novadic Kentron Logo Tactus Logo Siza Logo
  Sigadi | In De Kern Icon

  IN DE KERN

  Weet waar Sigadi voor staat

  Dit zijn onze kernwaarden. Onze richtlijnen hoe we met u als opdrachtgever willen omgaan.

  Resultaatgericht

  We komen in de praktijk tot meetbare en waarneembare resultaten en zijn voortdurend bezig met verbeteren. We zijn gedreven en zetten door om afgesproken doelstellingen te behalen.

  Betrokken

  We zijn betrokken bij mensen en bij wat de organisatie wil bereiken. We zoeken samen naar wat werkbaar en nodig is. 

  Verbonden

  Door ons te verdiepen in de organisatie en ons te verbinden aan te behalen doelen, zijn we op lange termijn van betekenis voor de ontwikkeling van de organisatie. Vraag maar aan onze relaties.

  Nieuwsgierig?

  Benieuwd naar wat Sigadi voor u kan betekenen?

  Mail ons: info@sigadi.nl

  EXPERTISE

  Schakel Sigadi gerust in voor:

  • Het ontwerpen en implementeren van organisatieveranderingen
  • Het opzetten en implementeren van resultaatgericht managen
  • Ontwikkelen van leiderschap en management competenties
  • Het verbeteren en beheersen van processen
  • Persoonlijke coaching
  • Teamontwikkeling

  EXPERTISE

  Organisatieveranderingen: van plan tot implementatie

  Externe ondersteuning bij ingrijpende veranderingen doorbreekt bestaande patronen. Het levert nieuwe inzichten op. En voegt tijdelijk kennis en ervaring toe om een verandering succesvol te realiseren. De adviseurs van Sigadi ondersteunen bij het doorvoeren van ingrijpende wijzigingen in (management)processen en structuren. Daarbij hebben we vooral de focus op houding en gedrag. Naast de verandering managen we ook de transitie. Die maken professionals en managers door om een nieuwe situatie te realiseren. En het benodigde effectieve gedrag te ontwikkelen. Ontdek wat Sigadi voor uw perspectief kan betekenen.

  EXPERTISE

  Management Development: management competenties

  Organisaties zijn continu in verandering. Ook leidinggevenden moeten zich blijven ontwikkelen. En voorbereid zijn op nieuwe taken, verantwoordelijkheden en rollen. Voor hen ontwerpt Sigadi maatwerkprogramma’s. Hierin wordt nieuw opgedane kennis altijd in relatie gebracht met de dagelijkse praktijk. Training in combinatie met teamontwikkeling, training on the job, persoonlijke coaching, intervisie, observaties van management overleggen of projecten in de eigen werkpraktijk. Juist die verbinding met het dagelijkse werk zet aan tot resultaatverbetering. Overtuig uzelf.

  EXPERTISE

  Management Development: Leiderschapsontwikkeling

  Leiderschap en management zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van managers wordt verwacht dat zij naast structureren, controleren en organiseren ook competenties ontwikkelen op emotioneel en sociaal vlak. De balans vinden is een duurzame ontwikkeling. De balans tussen leiderschap en managementvaardigheden.

  Sigadi maakt sterker

  De leiderschapsprogramma’s van Sigadi richten zich op de persoon, op de drives en op de werkzaamheden van de manager. Ook de stijl van uitvoering komt aan bod. Het zijn leertrajecten die bestaan uit een combinatie van cognitieve kennisoverdracht, vaardigheidstraining en individuele ontwikkeling als mens en als professional. Belangrijk daarbij is dat de unieke context van de organisatie altijd het uitgangspunt is. Vraag ons naar de mogelijkheden.

  EXPERTISE

  Persoonlijke coaching

  Persoonlijke coaching is een effectieve vorm van ondersteuning. Een sparringpartner hebben kan veel verlichting geven. Ook in situaties waarin men dreigt vast te lopen of de ontwikkeling versneld moet worden. Een coach van Sigadi werkt resultaatgericht, maakt contact vanuit oprechte betrokkenheid, confronteert en geeft feedback. Alles is erop gericht om beweging tot stand te brengen. Waardoor energie en perspectieven ontstaan om mee aan de slag te gaan. Ook behoefte aan persoonlijke coaching?

  EXPERTISE

  Teamontwikkeling

  Met gedeelde effort op naar prachtige teamresultaten. Wat betekent dit voor het functioneren van uw mensen? En voor hun ontwikkeling? Sigadi begeleidt teams bij het behalen van de beoogde resultaten. In een samenspel tussen het team en de begeleider wordt gestart met een gestructureerde aanpak van een groeitraject in de eigen werkomgeving. Actieve participatie stimuleert teamleden in een effectievere samenwerking, op weg naar waarneembaar resultaat. Dat noemen we focus op vooruitgang.

  Ruimte voor beweging

  Ook wanneer sprake is van spanningen binnen een team, is hulp van buitenaf een goede oplossing. Sigadi is gespecialiseerd in het doen van interventies in teams om de negatieve spiraal te doorbreken. Met respect voor elkaar, worden nieuwe perspectieven gecreëerd voor een positieve en vruchtbare samenwerking. Tijd voor beweging en verandering?

  KLANTEN

  Zuidwester

  Zorg- en dienstverlener aan mensen met een verstandelijke beperking en aan jongeren met een sociale- en gedragsproblematiek. Zuidwester ondersteunt ca. 1000 cliënten in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant.

  Sigadi begeleidt de uitvoering van pilot ‘doelgroepgericht organiseren’. In deze pilot is een managementlaag verdwenen. Dat vraagt om een nieuwe inrichting van de bedrijfsvoering en om een andere vorm van besturing. Verder ondersteunt Sigadi een regionaal managementteam bij het verbeteren van resultaatgericht managen.

  Dichterbij

  Dichterbij ondersteunt - in het stroomgebied van de Maas - mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. Voorbeelden van diensten die Dichterbij levert zijn wonen, dagbesteding, behandeling en ambulante zorg. Dichterbij biedt met zo’n 5.000 medewerkers, zorg aan evenzoveel cliënten.

  Sigadi begeleidt een reorganisatie van het Leercentrum van Dichterbij. De wijzigingen in het organiseren van de zorg door o.a. de opzet van zelforganiserende zorgteams, vragen om een andere benadering van leren en ontwikkeling. Sigadi heeft scenario’s ontwikkeld voor het Leercentrum waarvan er nu één wordt geconcretiseerd.

  Bindinc.

  Bindinc. is de uitgever voor de AVRO, KRO en NCRV en bedient daarnaast organisaties die een duidelijke bindingscomponent hebben met hun achterban, met uitgeefdiensten en redactionele producten. Met ‘Custom Media en Mediaservices’ en ‘Bindinc. Information Solutions’ timmert Bindinc. aan de weg in een sterk veranderende markt.

  Sigadi ondersteunt Inkoop & Traffic bij het realiseren van een verbeterprogramma gericht op professionalisering van de afdeling. Een grotere diversiteit aan klanten vraagt om project- en procesmatig werken en om voortdurend de toegevoegde waarde te laten zien. Sigadi werkt samen met de manager en het team om die uitdaging te realiseren.

  KWS Infra

  Eén van de grootste infrabedrijven in Nederland. Voor het realiseren van infrastructuur heeft KWS alle kennis en capaciteit in huis: advies, ontwerp, realisatie, exploitatie en onderhoud.

  Sigadi biedt begeleiding in de vorm van persoonlijke coaching aan managers en professionals binnen KWS Infra.

  Novadic-Kentron

  Novadic-Kentron is de verslavingszorg expert in Brabant. Het is een zorginstelling met bijna 1.200 medewerkers, 260 opnameplaatsen, een budget van 70 miljoen euro en meer dan 10.000 cliënten per jaar.

  Sigadi ondersteunt Novadic-Kentron door de ontwikkeling en uitvoering van management development.

  Holland Scherm

  Sinds 1998 is Holland Scherm een dochteronderneming van KWS Infra. Van oudsher is het bedrijf begonnen met het bouwen van geluidsschermen. Tegenwoordig bouwt en ontwerpt Holland Scherm niet alleen geluidsschermen, maar voert zij ook kleinschalig betonwerk en speciale projecten uit.

  Sigadi biedt begeleiding in de vorm van persoonlijke coaching aan managers en professionals binnen Holland Scherm.

  Tactus

  Tactus Verslavingszorg is er voor mensen met verslavingsproblemen, partners en kinderen, werkgevers, onderwijsinstellingen, verwijzers en andere professionals. Het werkgebied van Tactus bevindt zich in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Naast ambulante zorg biedt Tactus zo’n 260 cliënten intramurale zorg. Daarnaast zijn er zo’n 121 plaatsen voor kleinschalig wonen.

  Sigadi ondersteunt Tactus bij het vaststellen van de toekomstige management behoefte.

  Siza

  Dagelijks zetten zo’n 3000 medewerkers van Siza hun energie, kennis en kunde in om mensen met een handicap zodanig te ondersteunen dat zij kunnen leven zoals ze zelf willen. Ruim 3500 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap, ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’ of een aan autisme verwante stoornis maken gebruik van deze dienstverlening. Siza heeft 150 locaties verspreid over de provincie Gelderland en Midden-Brabant.

  Sigadi ondersteunt Siza bij de ontwikkeling van resultaatsturing met een plan van aanpak om de planning & control cyclus te optimaliseren, KPI’s te ontwikkelen en rapportage tools voor te bereiden. Dit moet resulteren in actuele management dashboards waarmee alle managers informatie krijgen om te sturen op resultaat voor de cliënten.

  Sigadi | Contact Icon

  CONTACT

  Kennis maken en opdoen

  Maak kennis met Sigadi. Bel Karin Kerckhaert op 06-53838429. Karin

  Sigadi

  Koning Willem III-Straat 5 3981 BW  BUNNIK T: 088 028 44 00 E: info@sigadi.nl

  Associaties

  ‘Werken als zelfstandige, maar niet alleen’ Karin Kerckhaert werkt samen met anderen in formele en informele netwerken. Deze netwerken helpen om kennis te ontwikkelen en te delen, nieuwe mogelijkheden te spotten en initiatieven te nemen. Karin Kerckhaert is:
  • Associate partner bij Kode4
  • We werken samen op adviesvlak in de zorgsector.
  th_9f48da7b8aac5a7dc4a3577e8bf97ca0_1368704468Kode4 Lid van de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa) Hierdoor valt zij onder de gedragsregels van deze orde. De Ooa is één van de oudste beroepsverenigingen van ons land en zet zich in voor een hoog niveau van organisatiekundige professionals, o.a. door kennisuitwisseling en permanente bijscholing. 
  • Ooa-logo
     
 • Please check your Twitter Application details, that you have specified the number of tweets to load, if you have ran out of API requests, or if your account is set to private
 • TACTUS

  Tactus

  Tactus Verslavingszorg is er voor mensen met verslavingsproblemen, partners en kinderen, werkgevers, onderwijsinstellingen, verwijzers en andere professionals. Het werkgebied van Tactus bevindt zich in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Naast ambulante zorg biedt Tactus zo’n 260 cliënten intramurale zorg. Daarnaast zijn er zo’n 121 plaatsen voor kleinschalig wonen.

  Sigadi ondersteunt Tactus bij het vaststellen van de toekomstige management behoefte.